Tore Mennens Fysio- manuele therapie Bocholtz

 

De Fysio- Manueel Therapeut is een hulpverlener die balanceert tussen het geven van Steun en zorg en die een beroep doet op eigen kunnen van de patiënt. Hij probeert samen met de patiënt het gezondheidsprobleem in kaart te brengen en inzichtelijk te krijgen.

Met het gezondheidsprobleem bedoel ik de persoonlijke problemen die een mens in zijn dagelijks functioneren ervaart. Daarbij moet eerst de persoonlijke gedachte van de patiënt duidelijk zijn.

 • Wat heb ik?
 • Hoe komt het, oorzaak gevolg?
 • Hoelang gaat het duren?
 • Wat heeft dit voor gevolgen?
 • Gaat het over en wie kan er wat aan doen?
 • Al deze vragen worden d.m.v een onderzoek beantwoord.

Hoe ziet een onderzoek er uit?

Na een vraaggesprek volgen specifieke onderzoekstechnieken, deze geven nauwkeurige informatie over het bewegingsverloop en eventueel bewegingsstoornissen van een gewricht. Op grond van dit onderzoek wordt een fysio-manueel therapeutische diagnose geformuleerd. Samen met de patiënt wordt dan besproken of de behandeling zinvol is of dat er een aanvullend medisch onderzoek wenselijk is.

Therapie

Doel van de therapie is zowel het herstellen of verminderen van de functiestoornissen en de pijn, als het verbeteren van vaardigheden in het dagelijks functioneren zoals sport en werk. Tijdens de manuele therapeutische behandeling wordt gebruik gemaakt van specifieke mobilisatie technieken, (de manipulatie) dan kan een knappend geluid te horen zijn. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig, vreemd maar niet pijnlijk gevoel.

Het effect van de manuele therapie zijn veelal direct merkbaar voor de patiënt: duidelijke verbetering van de beweeglijkheid en afname van de pijn waarmee het verdere herstel kan beginnen. Nadat de beweeglijkheid verbeterd is moeten we deze ook onderhouden door middel van medische trainingstherapie.

Een aantal voorbeelden van klachten die ik behandel in mijn praktijk:

Klachten

 • Hoofd en nekpijn die gepaard gaan met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom
 • Nek en schouderklachten die uitstralen tot in de armen
 • Klachten hoog in de rug met rib en borstpijn
 • Lage rugklachten, eventueel met uitstralende pijn naar de benen
 • Bepaalde vormen van duizeligheid die opgewekt worden door het bewegen van de nek
 • De bekende sport blessures en werk gerelateerde problematiek
 • Spier-pees problemen
 • Slechte lichamelijke conditie
 • Afname spierkracht bij inactiviteit
 • Hielspoor
 • Schouderrevalidatie en knierevalidatie

Behandelingen

Wij bestrijden niet de pijn maar zoeken de oorzaak

Ons Team

Tore Mennens
Fysio- manuele therapeut